No Image Available

Retorika

 Author: Nilda Malapit Benjamin Bendalan  Publisher: © Wiseman's Books Trading, Inc.  ISBN: 978-621-418-038-7  Pages: 222  Language: Filipino
 Description:

Ang Retorika – Mabisa at Masining na Pagpapahayag at Pagsasalin para sa mga Milenyal – Ikalawang Edisyon ay naglalaman ng mga aralin at mga akda na makatutulong sa mga mag-aaral at sa sinumang nagnanais malinang ang kakayahang magpahayag sa paraang mabisa at masining, pagsulat man o pagsalita.

 Back