No Image Available

Retorika

 Author: Nilda Malapit Benjamin Bendalan  Publisher: © Wiseman's Books Trading, Inc.  Published: October 16, 2018  ISBN: 978-621-418-038-7  Pages: 222  Country: Philippines  Language: Filipino  View
 Description:

Ang Retorika – Mabisa at Masining na Pagpapahayag at Pagsasalin para sa mga Milenyal – Ikalawang Edisyon ay naglalaman ng mga aralin at mga akda na makatutulong sa mga mag-aaral at sa sinumang nagnanais malinang ang kakayahang magpahayag sa paraang mabisa at masining, pagsulat man o pagsalita.

Other Books From - General Collection


 Back

Only registered users are allowed to view the E-Books content.
You may Login if you already registered if not click Register, university email is required.